הגנה על איכות הסביבה, חינוך סביבתי ושמירה על כדור הארץ

כל מה שחשוב לדעת על שמירת איכות הסביבה וענף חקלאות בישראל...

חקלאות בישראל מייצרת מוצרי צריכה רבים וחשובים, כמו ביצים, ירקות, פירות, בשר וחלב. למוצרים אלו ערך רב, גם מבחינת צמיחת המשק והעצמאות הכלכלית של מדינת ישראל. אולם, הפעילות החקלאית גורמת למפגעים רבים, כמו זיהום סביבתי, זיהום מים ועוד – כל אלו, לא רק פוגעים באיכות החיים שלנו, בתווך הארוך הם אף עלולים לסכן חיי אדם.

הסיבות העיקריות לכך שפעילות חקלאים גוררת נזקים סביבתיים, הן שימוש לא מושכל ולא זהיר בתשומות חקלאיות ופתרונות לקויים לשפכים והפסולת הנוצרים כתוצאה מהפעילות החקלאית. כל אלו מדללים את המשאבים הטבעיים ומזהמים את מקורות המים והקרקע.

לחץ על הקישורים למידע על פגיעה באיכות הסביבה:

זיהום מים -- משאבים טבעיים

המשרד לאיכות הסביבה, שם לו למטרה לטפח חקלאות שמאפשרת לאזרחי המדינה ליהנות מהתוצרת החיובית שלה, מבלי להתוודע לחסרונותיה והשפעותיה המזיקות על איכות הסביבה. השאיפה היא להנחיל תרבות של חקלאות ירוקה, כפי שמקובל במדינות מערביות מפותחות יותר. זאת, באמצעות הגברת המודעות של החקלאים לשמירה על איכות הסביבה, פיתוח פתרונות למפגעי החקלאות וסיוע במימון מיזמים ידידותיים לסביבה.

למידע על מיזמים ידידותיים לסביבה, לחץ על הקישורים:

איכות הסביבה -- חקלאות ירוקה

בנוסף לפעילות המשרד לאיכות הסביבה, קיימים בארץ ארגונים שונים הפועלים בכדי לטפח חקלאות ירוקה, אורגאנית וכזו שלנגד עיניה שמירה על החיי והצומח. פיתוח ענף חקלאי ידידותי לסביבה והפיכת התעשייה האורגאנית בישראל למרכיב מרכזי במשק, הם אתגר כלכלי ותעסוקתי, שדורש שילוב של יזמות עסקית וקידמה טכנולוגית.

כמו כן, במסגרת משרד החקלאות ופיתוח הכפר, ישנם שירותי הגנת הצומח, המשמשים כזרוע אכיפה לחוקים ותקנות של שמירה על איכות הסביבה. גוף זה פועל לאכיפת תקני איכות של תוצרת חקלאית טרייה המיועדת ליצוא, מניעת כניסה של נגעים, מחלות ומזיקי צמחים ארצה, מחקר, הדרכה ופיתוח.

 

צור קשר:

שם הפונה:
אימייל:
טלפון:
הודעה:

למידע על ענף החקלאות בישראל לחץ על הקישורים:

פירות -- ירקות -- חקלאות בישראל

במבט קדימה, האתגר הגדול והחשוב ביותר, הוא חינוך סביבתי. עלינו לוודא כי הדורות הבאים, יוכלו ליהנות מכל המשאבים שמציע כדור הארץ ודרושים להם בכדי להתקיים ולשם כך, עלינו לחנך ולהקנות להם ערכים של שמירה על איכות הסביבה.

חינוך סביבתי יטפח מודעות לשמירת איכות הסביבה והבעיות הכרוכות בה, יקנה ידע, מיומנויות ויסייע לגור העתיד לפתח מוטיבציה ומחויבות לפעול למען איכות הסביבה ולשמור על כדור הארץ. זאת, באמצעות פעילויות שונות לילדים ונוער בתחום איכות הסביבה ואף שילוב נושאים אלו בתוכנית לימודים בבתי הספר.

למידע על חינוך סביבתי ולימודי איכות הסביבה, לחץ על הקישורים:

חינוך סביבתי -- לימודים


זיהום מים | משאבים טבעיים | גינון חקלאות | איכות הסביבה
הסיבות העיקריות לכך שפעילות חקלאים גוררת נזקים סביבתיים, הן שימוש לא מושכל ולא זהיר בתשומות חקלאיות ופתרונות לקויים לשפכים והפסולת הנוצרים כתוצאה מהפעילות החקלאית. כל אלו מדללים את המשאבים הטבעיים ומזהמים את מקורות המים והקרקע.